Άρθρα - Ενημέρωση Πολιτών

Ασυδοσία, βόλεμα, μεγαλομανία, τεμπελιά ή ανύπαρκτος επαγγελματικός προσανατολισμός και έλλειψη ενσυναίσθησης, παιδείας και πρόληψης;

Επικοινωνία: Από την επικοινωνιακή εξάρτηση έως την παγίδα!

Κεφάλαιο: Πως ελέγχει και εξουσιάζει το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι!

Έχουμε δικαίωμα να ὑπέρ καταναλώνουμε την «επίγεια ευτυχία», ιδίως, από την στιγμή που δεν την παράγουμε;

Ιωάννης Καποδίστριας: Ο «Χριστός» της Νεωτέρας Ελλάδος!

Δύο χιλιετίες μετά την θυσία του ο Χριστός ξανά «Σταυρώνεται» καθημερινά!

«... τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν.» Ἰσοκράτης (ῥήτωρ, 436 π.Χ. - 338 π.Χ.)

Η Ελευθερία ταυτίζεται με την Ελλάδα διότι η Ελευθερία είναι μόνον μία!

   Προηγούμενη σελίδα: Φόρμα Συμμετοχής   |