You are currently viewing Επικοινωνία: Από εξάρτηση… παγίδα!

Επικοινωνία: Από εξάρτηση… παγίδα!

Επικοινωνία.

Ό,τι διαβάζετε έχει ως στόχο την συνοπτική αλλά και την όσο το δυνατόν ευρύτερη και πολύπλευρη ενημέρωση και κατανόηση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων και μηχανισμών.

Ορισμός: Η διαδικασία με την οποία ένας πομπός (π.χ. άνθρωπος) μεταβιβάζει δεδομένα, εικόνες, ιδέες, πληροφορίες, σκέψεις ή συναισθήματα προς έναν δέκτη (άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων) με αντικειμενικό στόχο να ενεργήσει επάνω του, με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την αντίδραση/εμφάνιση/παρουσίαση δεδομένων, εικόνων, ιδεών, πληροφοριών, πράξεων, σκέψεων ή συναισθημάτων επηρεάζοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και την συμπεριφορά του.

Ως μορφή επικοινωνίας μπορούμε επίσης να ορίσουμε την ανταλλαγή πνευματικών και υλικών αγαθών.

Η βασική, διαχρονική και φυσική μορφή επικοινωνίας είναι κυρίως η ομιλία. Στις ημέρες μας χρησιμοποιείται και η μαζική επικοινωνία, η οποία δεν είναι η μορφή επικοινωνίας που δόθηκε από την φύση, αλλά δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Σήμερα, η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο στην ζωή μας, αφού ολόκληρη η καθημερινότητα μας εξαρτάται αποκλειστικά από αυτήν!

Οφέλη που προέρχονται από την υγιή παρουσία και χρήση των Μ.Μ.Ε.:

 • Γνώση.
 • Ενεργοποιούν το κοινωνικό σύνολο και προωθούν την συμμετοχή στα κοινά.
 • Έλεγχος της εξουσίας.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε καίρια ζητήματα.
 • «Καλλιεργούν» τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, τις αξίες, τις αρχές, τις κοινωνικές αρετές και τα ιδανικά. «Καλλιεργούν», επίσης, την γλώσσα διότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι συνήθως πολυφωνικός (εφόσον εκπέμπεται ορθά αρθρωμένος λόγος).
 • Πνευματική «καλλιέργεια».
 • Προβάλλουν παραδείγματα δράσης και συμπεριφοράς σπουδαίων ή μη προσωπικοτήτων προς μίμησιν ή προς αποφυγήν.
 • Προσφέρουν ευρεία ενημέρωση (άμεση ή έμμεση, γενική και ειδική σε όλα τα επίπεδα και περιβάλλοντα των κοινωνικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων).
 • Προωθούν και υποστηρίζουν τον πολιτισμό και τις τέχνες.
 • Ψυχαγωγούν.

Κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από τα Μ.Μ.Ε.:

 • Αλλοίωση των πολιτικών κριτηρίων, αποπροσανατολισμός, χειραγώγηση.
 • Ελεγχόμενη και στοχευμένη συμβολή στην υπερκατανάλωση.
 • Εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
 • Διαπλοκή και χρηματισμός.
 • Διαστρέβλωση της πραγματικότητας, γίνονται όργανα προπαγάνδας και εξυπηρέτησης
  κομματικών, οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.
 • Κακοποίηση της Ελληνικής γλώσσας.
 • «Καλλιέργεια» κλίματος μεσσιανισμού και φανατισμού.
 • Μαζοποίηση.
 • Μονόπλευρη ενημέρωση.
 • «Νόθα» και παραπλανητικά στοχευμένη ψυχαγωγία.
 • Παραπληροφόρηση.
 • Πλάγια υποβολή μηνυμάτων, ποικιλοτρόπως…
 • Πνευματική υποβάθμιση.
 • Προβολή κίβδηλων προτύπων.
 • Προώθηση και ακούσια ή εκούσια πρόκληση βίας.
 • Σκανδαλοθηρία.
 • Υπέρ πληροφόρηση.

Επικοινωνία και Ευθύνη!

 • Η ατομική ευθύνη αφορά την αλόγιστη και συνεχή έκθεση του ατόμου στα επικοινωνιακά ερεθίσματα. Η δε δυνατότητα ορθής επιλογής επιτυγχάνεται μέσω των βιωμάτων, της παιδείας, της εμπειρίας και της φυσικής εξέλιξης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κριτικής ικανότητας και σκέψης του ατόμου.
 • Σε προσωπικό επίπεδο η επαγγελματική ευθύνη εξαρτάται από την ηθική του επικοινωνιακού πομπού. Είναι όμως άμεσα εξαρτημένη και συνδεδεμένη με την εργοδοσία που υπόκειται, καθώς και με τις κατευθύνσεις των συμφερόντων που εξυπηρετεί. Ο επαγγελματικός τομέας –λόγω της τεράστιας επιρροής που ασκεί στις μάζεςστερείται ηθικής και βρίθει εγκληματιών, παρασκηνιακών ενεργειών και ανεξιχνίαστων εγκλημάτων!
 • Η Κρατική – Πολιτειακή ευθύνη είναι τεράστια! Το Κράτος έχει πάντα την δυνατότητα και τους μηχανισμούς, οι οποίοι απαιτούνται και χρειάζονται, ούτως ώστε να ελέγξει και να επιβάλλει την αντικειμενική πληροφόρηση –είτε δια συστάσεως, είτε δια νόμου! Το δε κομματικό κράτος είναι όνειδος, λειτουργεί καιροσκοπικά, και είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις επικοινωνιακές δυνατότητες, αλλά και τους μηχανισμούς που του παρέχει η εκλογική διαδικασία, για ιδιωτικό όφελος και κομματικό συμφέρον.

Η επικοινωνιακή εξίσωση, σήμερα!

Η επικοινωνία είναι το βασικότερο, το πλέον εξελιγμένο, και το πιο σύγχρονο μέσον, το οποίο έχει και διαθέτει το Κεφάλαιο ούτως ώστε να κατευθύνει, να χειραγωγήσει, να ελέγξει, και ἐν τέλει, να επιβληθεί των μαζών!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΛΕΓΧΟΣ ⇔ ΚΡΑΤΟΣ ⇔ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ⇔ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ⇔ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, ΕΞΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (ταγμένοι στο κομματικό μαντρί, στον έχοντα τον έλεγχο ή όπου υπάρχει συμφέρον)ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΓΕΛΗΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΖΑ (ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ) ⇔ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΕΡΔΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑ ΧΡΥΣΟΣ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ  ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από την επικοινωνιακή εξάρτηση έως την παγίδα!

Η χρησιμοποίηση εντέχνων μηχανισμών υποβολής διαβρωτικών μηνυμάτων σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι οποίοι πάντα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, προκαλούν εξάρτηση και διαμορφώνουν την σταδιακή μαζοποίηση των ατόμων.

 • Αρχικά, αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη κάνοντας την να ξεχνά τα πραγματικά της προβλήματα και τους πραγματικούς της στόχους!
 • Διαφημίζουν οτιδήποτε θέλουν να προωθήσουν υπερτονίζοντας τα καταναλωτικά πρότυπα και μετατρέπουν το άτομο σε έναν παθητικό δέκτη.
 • Το επόμενο στάδιο είναι η αλλοτρίωση, η οποία επιτυγχάνεται με την άσκηση επί των μαζών μίας ασυνείδητης ψυχολογικής βίας. Οι μάζες συνηθίζουν να δέχονται αδιαμαρτύρητα ό,τι τους «σερβίρετε» από τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. και σταδιακά δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως αντίδραση στο επικοινωνιακό menu μέχρις ότου να αδρανοποιηθούν ἐντελῶς!
 • Αργά και σταθερά το άτομο περιορίζεται και ἐν τέλει χάνεται η ελευθερία έκφρασης.
 • Έτσι, καταργείται η ατομική βούληση, το άτομο χάνει σταδιακά την προσωπικότητά του και γίνεται, πολύ εύκολα, έρμαιο και υποχείριο.
 • Το άτομο δεν μπορεί να επεξεργασθεί και να κατανοήσει τις ασαφείς πληροφορίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδιαφορία για την ζωή και την απομόνωση και την αποξένωσή του από το κοινωνικό σύνολο.
 • Το «άρτος και θεάματα» γίνεται στάση ζωής από ένα ανεγκέφαλο πλέον άτομο με νοοτροπία αγέλης!

Η παγίδα…

Όταν δεν εκφράζεται η λαϊκή γνώμη, τότε:  παύει να λειτουργεί η δημοκρατία!

Αυτό συμβαίνει όταν δεν ακούγεται η γνώμη των πολλών, όταν διαστρεβλώνεται η αλήθεια, όταν προβάλλονται θέματα άσχετα με τις ανάγκες της κοινωνίας, όταν υπάρχει λογοκρισία, όταν δεν υπάρχει λογοδοσία, όταν οι πληροφορίες ελέγχονται από τους ιδιώτες του συμφέροντος και τα κέντρα εξουσίας, όταν προβάλλονται κατά κόρον τα καταναλωτικά πρότυπα, όταν υπερισχύει ο «κιτρινισμός» και η κακή δημοσιογραφία. 

…και οι διαδικτυακές παγίδες!

Ο διαδικτυακός ιστός είναι ο πλέον δημοφιλής ενημερωτικός τόπος για να έχει κάποιος άμεση ενημέρωση ούτως ώστε να «αντλήσει» την κατάλληλη πληροφόρηση για κάθε θέμα που τον ενδιαφέρει και για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει να λύσει.

Η ασύδοτη όμως και μη ελεγχόμενη ενημέρωση που υπάρχει για όλα τα θέματα που αναρτώνται σε αυτόν δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που πραγματικά και τελικά επιλύει!

Παραδείγματος χάριν:

Παρατηρείστε ήρεμα και προσεκτικά τα «ενημερωτικά» διαδικτυακά κανάλια εκκολαπτόμενων «πολιτικών αναλυτών», «δημοσιογράφων» και «παντογνωστών» προσωπικών συμβούλων (coaches)· αθλητικών, υψηλών και πάσης φύσεως επιδόσεων, με «αντικειμενική» και «πάντα αποκλειστική» ενημέρωση και με κραυγαλέους αλλά επί της ουσίας παραπλανητικούς τίτλους.

 1. Όλοι, ανεξαιρέτως, παρουσιάζουν τις ίδιες ακριβώς ειδήσεις!
 2. Όλοι, σας λένε –επακριβώς– αυτά που θέλετε και θέλουν να ακούσετε –«χαϊδεύοντας» σας τα αυτιά!
 3. Όλοι, προέρχονται, στήριξαν και ψήφισαν τις χωρίς λογοδοσία πολιτικές «προοπτικές» που βιώνουμε σήμερα!
 4. Όλοι, ανακάλυψαν και βρήκαν την «διαδικτυακή κότα» (βλέπε: εγγεγραμμένους, θεάσεις, clicks) που γεννά τα «χρυσά» αυγά ().
 5. Όλοι, λειτουργούν –άθελα ή ηθελημένα, ασυνείδητα ή συνειδητά– ως «βαλβίδες» αποσυμπίεσης –αποπροσανατολίζοντας* τους ανθρώπους από την αλήθεια και από την αντικειμενική πραγματικότητα!

* Αυτό αποδεικνύεται με τον εξής απλό τρόπο:

 • Επιλέξτε ένα από όλα αυτά τα κανάλια (όποιο θέλετε).
 • Εισέλθετε στην κεντρική του σελίδα και επιλέξτε την επιλογή: ΒΙΝΤΕΟ
 • Διαβάστε προσεκτικά και παρατηρείστε όλους τους τίτλους των videos.
 • Σχεδόν όλοι οι τίτλοι είναι παραπλανητικοί, πηχυαίοι και «πιασάρικοι».
 • Τα videos, εμπεριέχουν και προωθούν την ανακύκλωση των προβλημάτων, την ανταλλαγή ανούσιων μηνυμάτων, δόλο, αρχαιολατρεία, εμπορευματική συγγραφή και «συρραφή», εμπορικά και πάντα επίκαιρα θέματα, επιθετικό και επικριτικό ύφος, ευχολόγια, θρησκεία, κατακραυγή, κριτική επί των πάντων, κυκλοθυμία, μεταφυσική, μιζέρια, παραφυσικά φαινόμενα, προβλήματα άλλων λαών, τρομολαγνεία και καμία ουσιαστική πρόταση ή λύση, διότι: α) δεν την έχουν, και β) αυτοί που τα δημιουργούν προέρχονται, στήριξαν και ψήφισαν τις χωρίς λογοδοσία πολιτικές «προοπτικές» που βιώνουμε σήμερα ή είναι ἐντεταλμένοι του τρέχοντος κυβερνητικού γίγνεσθαι!

6. Σχεδόν όλοι καταλήγουν, συνήθως, ως εξής:

 • Αγοράστε το βιβλίο μου (π.χ. με πλάγιο τρόπο click εδώ) ή το τάδε προϊόν…
 • Αγοράστε αυτά τα συμπληρώματα διατροφής για να «κτίσετε» το ίδιο μυϊκό σύστημα με το δικό μου…
 • Αυτό το κρυπτονόμισμα και αυτές οι μετοχές θα σας δώσουν «σίγουρο» κέρδος…
 • Αγοράζοντας τις υπηρεσίες και τις πολύτιμες συμβουλές μου θα έχετε υψηλές επιδόσεις, ευημερία και πλούτο…
 • Καταθέστε, ό,τι προαιρείσθε, στον τάδε τραπεζικό λογαριασμό για να αγοράσω εξοπλισμό και για να μπορέσω να συνεχίσω να σας λέω το καθημερινό μου αφήγημα…
 • Κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειαζόμαστε βοήθεια…
 • Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των Η.Π.Α. είναι ο «καλός» και ο δημοκρατικός είναι ο «κακός» (και αντιστρόφως).

Επιπροσθέτως:

Η Ἀέναος και Ἀόρατος Ἀρχή έχει σχολιάσει πολλές φορές πρόσωπα και καταστάσεις σε αρκετούς από τους ἐν λόγω διαδικτυακούς τόπους, με «αιχμηρό» αλλά πάντα κόσμιο τρόπο και για να μελετήσει, παρατηρώντας, τις διαδικτυακές πρακτικές και συμπεριφορές.

Παραδείγματος χάριν:

Με αφορμή τον πόλεμο, Ουκρανίας – Ρωσίας, αναρτήθηκε σε πολλές εγχώριες ιστοσελίδες ένα video, το οποίο παρουσιάζει τον ηθοποιό και Πρόεδρο της Ουκρανίας να τραγουδά και να χορεύει ημίγυμνος με ένα συγκρότημα. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονταν στον εν λόγω ηθοποιό με απαξιωτικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Η Ἀέναος και Ἀόρατος Ἀρχή παρέθεσε το ακόλουθο σχόλιο –το οποίο, παρεμπιπτόντως, δεν ήθελαν να εμφανισθεί, όπως και πάρα πολλά άλλα σχόλια σε άλλες σελίδες στο παρελθόν:

«Μην υποτιμάτε ποτέ ΚΑΝΕΝΑΝ και απλά αναλογιστείτε… Για να κυβερνά ο ἐν λόγω ηθοποιός μία χώρα 40 εκατομμυρίων κατοίκων μήπως έχει πολλαπλάσια αξία από αυτήν που περιγράφετε στον τίτλο της ανάρτησής σας και παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο video;»

Αναλογιστείτε…

 • Είναι ποτέ δυνατόν o καθένας από εμάς, ο οποίος έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα video, να γνωρίζει και να έχει άποψη για τα πάντα;
 • Γιατί να επιτρέπονται ο εξευτελισμός, η υποτίμηση και οι ύβρεις στα σχόλια των ἐν λόγω διαδικτυακών καναλιών και ταυτόχρονα να απορρίπτονται οι εμπεριστατωμένες, ωστόσο, αντίθετες ή άλλες απόψεις;

Η Ἀέναος και Ἀόρατος Ἀρχή έχει επικοινωνήσει, τόσο με τα διαδικτυακά αυτά κανάλια, όσο και με κόμματα και πολιτικούς φορείς, οι οποίοι διατυμπανίζουν ότι ενδιαφέρονται για το καλό μας και θέλουν να μας σώσουν, ωστόσο –όταν η αλήθεια εμφανιζόταν και το εγώ έπρεπε να γίνει εμείς, όταν τα λόγια έπρεπε να γίνουν πράξεις και όταν δεν υπήρχε συμφέρον– οι πόρτες έκλειναν ερμητικά!